groei hernieuwbare energie in nederland zon wind en warmtepompen

Groei Hernieuwbare Energie in Nederland: Zon, Wind en Warmtepompen

In Nederland is er een groeiende trend in het gebruik van hernieuwbare energie. Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 15 procent van alle energie die vorig jaar werd gebruikt, duurzaam werd opgewekt. Dit is een stijging ten opzichte van 13 procent in het voorgaande jaar. In dit artikel bespreken we de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie in Nederland.

Zonne- en windenergie: De grote spelers

De toename in het verbruik van hernieuwbare energie wordt met name veroorzaakt door zonne- en windenergie. In 2022 zijn veel zonnepanelen geïnstalleerd en scheen de zon vaak, wat resulteerde in een stijging van de totale capaciteit met 28 procent naar ruim 19.000 megawatt (MW). Ook windenergie droeg bij aan deze groei, met een toename van 13 procent naar 78 petajoule (PJ). Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan het toegenomen gebruik van windenergie op land, dat maar liefst een kwart meer bedroeg dan in 2021.

Warmtepompen: Een snelgroeiend segment

Hoewel warmtepompen nog relatief klein zijn binnen de markt voor hernieuwbare energie – ze vertegenwoordigen slechts 7 procent – neemt hun aandeel snel toe. De totale hoeveelheid warmte die vorig jaar onttrokken werd, nam met ruim een kwart toe ten opzichte van 2021, naar ruim 20 PJ. Dit wijst erop dat warmtepompen steeds meer worden gezien als een aantrekkelijke en duurzame energiebron.

Biomassa: Gebruik loopt terug

Hoewel biomassa nog altijd goed is voor 40 procent van de duurzame energie in Nederland, lijkt het gebruik ervan af te nemen. In energiecentrales wordt een kwart minder biomassa meegestookt dan voorheen. Bovendien zijn de criteria voor wat als duurzame biomassa wordt beschouwd aangescherpt, waardoor niet alle soorten biomassa meer als zodanig worden aangemerkt.

Nederlandse doelen voor hernieuwbare energie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Europese Unie om ervoor te zorgen dat in 2030 minimaal 27 procent van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komt. Ter vergelijking: in 2019 was dit nog slechts 9 procent. Hoewel er dus al flinke stappen zijn gezet op het gebied van hernieuwbare energie, zal Nederland nog verder moeten investeren in deze sector om aan de gestelde doelen te kunnen voldoen.

Conclusie

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland neemt duidelijk toe, met name door zonne- en windenergie. Warmtepompen zijn eveneens in opmars, terwijl het gebruik van biomassa afneemt. Om de doelstellingen voor 2030 te halen, zal Nederland zich blijven inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van duurzame energiebronnen.

Bron: https://nos.nl/l/2477396

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *