Energietoeslag 2023

Energietoeslag 2023: dit moet je weten over de financiële tegemoetkoming

De energieprijzen zijn nog steeds aan de hoge kant. Dit zorgt voor enorme financiële problemen bij huishoudens met een kleine portemonnee. De overheid springt daarom ook in 2023 bij met een energietoeslag voor minima. In dit artikel lees je meer over deze regeling.

Introductie energietoeslag

De energietoeslag is een eenmalige financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen, bedoeld om de hoge energiekosten iets draaglijker te maken. Het gaat om een bedrag van €1300 per huishouden, net als vorig jaar.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zij krijgen het benodigde budget van het Rijk en zorgen voor de uitbetaling aan inwoners die er recht op hebben.

In dit artikel behandelen we uitgebreid:

 • De verwachte planning en timing van aanvragen en uitbetalen
 • Wie er precies recht heeft op de energietoeslag
 • Hoe de aanvraag in zijn werk gaat
 • Veelgestelde vragen over de regeling

Lees snel verder voor alle details!

Wanneer aanvragen en uitbetalen?

Veel mensen vragen zich af wanneer ze de energietoeslag kunnen aanvragen en wanneer het geld daadwerkelijk wordt uitbetaald. Hierover bestaat nog de nodige onduidelijkheid.

De energietoeslag voor 2023 moet namelijk nog officieel worden goedgekeurd. Het wetsvoorstel hiervoor komt na het zomerreces in september bij de Tweede en Eerste Kamer. Pas als die akkoord gaan, kunnen gemeenten starten met de uitvoering.

Onze verwachting is daarom:

 • Aanvragen kan vanaf oktober 2023
 • Uitbetaling volgt in oktober/november
 • Sommige gemeenten zijn sneller, anderen later

Zodra jouw gemeente klaar is met de voorbereidingen, zal dit uiteraard bekend worden gemaakt. Hou dus de gemeentelijke website, brief van de gemeente of lokale media goed in de gaten.

Energietoeslag Banner

Wie komen ervoor in aanmerking?

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Wat precies als laag inkomen geldt, moet politiek nog besloten worden.

Vorig jaar gold een inkomensgrens van maximaal 120% van het sociaal minimum. De verwachting is dat dit percentage opnieuw wordt gehanteerd, al kan het iets variëren per gemeente.

Concreet gaat het bij 120% van het sociaal minimum om de volgende netto inkomens per maand:

 • Alleenstaande 21-AOW: €1434
 • Alleenstaande ouder 21-AOW: €1434
 • Samenwonend/getrouwd 21-AOW: €2050
 • Alleenstaande AOW: €1597
 • Samenwonend/getrouwd AOW: €2169

Ook uitwonende studenten komen in aanmerking, zij het voor een lagere toeslag van €400.

Kortom, huishoudens met een inkomen tot iets boven bijstandsniveau ontvangen de energietoeslag. Precieze criteria volgen nog, dus hou het in de gaten.

Hoe verloopt de aanvraag?

De procedure om de energietoeslag aan te vragen verschilt per gemeente. Over het algemeen zijn er twee situaties:

 1. Mensen met een uitkering krijgen de toeslag automatisch, zonder aanvraag. Dit geldt voor bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en Bbz. De 1300 euro wordt rechtstreeks overgemaakt.
 2. Overige huishoudens moeten de energietoeslag zelf aanvragen zodra dit kan bij hun gemeente. Dit gaat meestal digitaal of telefonisch. Soms is een formulier per post mogelijk.

Check dus goed of je de toeslag moet aanvragen of dat deze automatisch komt. Voorkom dat je het bedrag misloopt.

Veelgestelde vragen over de regeling

Tot slot behandelen we enkele veelgestelde vragen over de energietoeslag in 2023:

V: Kan ik de toeslag al aanvragen?

A: Nee, dat is nu nog niet mogelijk. Gemeenten moeten eerst toestemming krijgen via het wetsvoorstel.

V: Ik heb vorig jaar ook toeslag gekregen, krijg ik die nu automatisch?

A: Niet per se. Je moet elk jaar opnieuw de energietoeslag aanvragen, ook al kreeg je hem vorig jaar.

V: Ik heb schulden, kan de toeslag worden gekort?

A: Nee, de energietoeslag is niet vatbaar voor beslaglegging door schuldeisers. Het is een gift.

V: Ik huur een woning, heb ik ook recht op de toeslag?

A: Ja, het maakt niet uit of je een huur- of koopwoning hebt. Alleen het inkomen telt.

V: Wanneer moet ik de toeslag uiterlijk aanvragen?

A: Elke gemeente stelt een eigen deadline, dus let hier goed op. Vaak is dit ergens in november/december.

Conclusie

De energietoeslag van 1300 euro biedt wat lucht voor minima die krapper bij kas zitten door de energiecrisis. Let goed op de bekendmakingen van je gemeente en vraag de toeslag op tijd aan. Zo voorkom je dat je deze financiële steun in de rug misloopt.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *