woningisolatie voordelen en financiering in nederland

Woningisolatie: Voordelen en Financiering in Nederland

Voor de meeste mensen is het financieel voordelig om hun huis te isoleren. Dat concluderen TNO en het Centraal Planbureau (CPB) in het grootste onderzoek dat hier tot nu toe naar gedaan is. Bij zes op de tien huishoudens zijn de maandelijkse lasten lager dan vóór het isoleren van hun huis. Bij een ruime minderheid zijn de kosten van het isoleren zo hoog dat de verminderde energielasten hier niet direct tegen opwegen.

De financiering van woningisolatie

Er zijn 2,9 miljoen huishoudens in Nederland met een koophuis; zij financieren de woningisolatie over het algemeen uit subsidie en verhoging van de hypotheek. Daarnaast zijn er 0,4 miljoen particuliere huurders die de woningisolatie meestal betalen via een verhoogde huur en 1,4 miljoen sociale huurwoningen waarvoor de woningcorporaties voor de kosten opdraaien. Gemiddeld kosten isolatiemaatregelen per woning zo’n 20.000 euro.

Onderzoek naar oudere woningen

De onderzoekers hebben alleen gekeken naar woningen die voor 1992 zijn gebouwd, omdat nieuwere huizen meestal al redelijk geïsoleerd zijn. In het onderzoek wordt rekening gehouden met factoren zoals bouwjaar, inkomen, energiekosten en rentepercentages.

Grote verschillen tussen situaties

Peter Mulder van onderzoeksinstituut TNO benadrukt dat de verschillen groot zijn en isolatie vaak een kwestie van maatwerk zal zijn. Huiseigenaren met een laag inkomen en mensen die een commerciële huurbaas hebben, komen er in het onderzoek het slechtst van af. Bij hen wegen de hoge kosten van het isoleren niet op tegen de lagere energierekening.

Sociale huurwoningen profiteren het meest

Mensen met een sociale huurwoning van een woningcorporatie profiteren het meest. Zij draaien niet op voor de kosten van de isolatiemaatregelen maar profiteren wel van de lagere energierekening. In algemene zin profiteren lagere inkomensgroepen meer dan hogere inkomensgroepen.

Effecten binnen inkomensgroepen

Binnen bepaalde inkomensgroepen kunnen effecten echter sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals soort huis, prijs van energiecontract en rentepercentages. Rob Aalbers van het CPB licht toe dat deze verschillende effectiviteit tussen én binnen inkomensgroepen nog vrij groot kan zijn.

Implicaties voor overheidsbeleid

De overheid kan de resultaten uit dit onderzoek gebruiken bij besluitvorming over verdere stimulering om woningen te verduurzamen. Door alle huizen goed te isoleren, kan gasverbruik met 25% verminderd worden volgens de onderzoekers. Dit zou neerkomen op een besparing van 1,7 miljard kuub aardgas per jaar.

Voorstellen voor grootschalige aanpak en prijsmaatregelen

TNO en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie pleiten al langer voor een grootschalige aanpak van hele woonwijken om de gemiddelde kosten van isolatie omlaag te brengen. Ook zou een hogere gasprijs ten opzichte van elektriciteit verduurzaming aantrekkelijker maken. De overheid werkt daarnaast aan alternatieven voor het huidige prijsplafond om energielasten beheersbaar te houden, met name gericht op ondersteuning van mensen met lage inkomens en hoge energielasten.

Bron: https://nos.nl/l/2470385

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *