energietransitie tennets rol in duurzaam elektriciteitsnetwerk op de noordzee

Energietransitie: Tennet’s Rol in Duurzaam Elektriciteitsnetwerk op de Noordzee

De energietransitie is in volle gang en het grootste deel van onze elektriciteit zal in de toekomst afkomstig zijn van windmolenparken op de Noordzee. Om dit te realiseren, zijn enorme investeringen nodig en moet het elektriciteitsnetwerk aangepast worden om aan de groeiende vraag te voldoen. In dit artikel bespreken we hoe Tennet, de landelijke beheerder van het hoogspanningnet, deze uitdagingen aanpakt.

Uitdagingen voor het huidige elektriciteitsnetwerk

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk heeft momenteel te kampen met een aantal problemen. Zo is er op veel plaatsen onvoldoende capaciteit om stroom van wind- en zonneparken af te voeren naar waar deze nodig is. Ook particulieren die stroom opwekken met zonnepanelen kunnen niet altijd terugleveren aan het net en bedrijven die willen overschakelen op elektriciteit komen vaak op wachtlijsten terecht.

Tennet’s plannen voor een toekomstbestendig netwerk

Tennet wil proactief verbindingen aanleggen waarvan verwacht kan worden dat ze in de toekomst nodig zijn. Dit gebeurt nu al op zee, waar kabels naar toekomstige windparken gepland worden die nog niet door de overheid zijn aanbesteed. Daarnaast wordt het bestaande hoogspanningsnet op land uitgebreid en verzwaard om huishoudens en bedrijven te helpen met de overgang van gas naar elektriciteit.

Elektriciteitssnelwegen voor de industrie

Omdat ook grote industriële clusters in Nederland moeten overschakelen op elektriciteit, komen er zogenaamde ‘elektriciteitssnelwegen’ waarmee gelijkstroom (DC) van de bron naar de gebruiker wordt gebracht. Deze verbindingen zijn vooral bedoeld voor industriegebieden zoals Eemshaven, Delfzijl, Amsterdam, Rotterdam, Terneuzen en Geleen.

Samenwerking met andere Noordzeelanden

Tennet wil samenwerken met andere landen rondom de Noordzee om pieken en dalen in windenergie efficiënt op te vangen. Dit betekent dat windmolenparken niet alleen verbonden moeten zijn met het land dat ze bouwt, maar ook met andere Noordzeelanden. Zo kan bijvoorbeeld Nederland bij een overschot elektriciteit leveren aan Denemarken of Engeland en andersom.

Uitwisseling van stroom op zee

Voor een optimale uitwisseling van stroom tussen verschillende landen moeten er nog wel goede onderlinge afspraken gemaakt worden. De betrokken Noordzeelanden bespreken dit binnenkort tijdens een conferentie in Oostende (België). Vorig jaar werd al een begin gemaakt met deze samenwerking en steeds meer landen sluiten zich hierbij aan.

Minder afhankelijk van gascentrales

Hoe meer er onderling samengewerkt wordt, hoe minder gascentrales er achter de hand gehouden hoeven te worden om bij windstilte genoeg elektriciteit te hebben. Dit draagt bij aan een duurzamere energievoorziening en helpt Nederland om haar klimaatdoelen te realiseren.

Conclusie

De transitie naar duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind op zee is een enorme uitdaging, maar biedt ook kansen voor samenwerking en innovatie. Tennet speelt hierin een cruciale rol door het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig te maken en samen te werken met andere Noordzeelanden. Op deze manier kan Nederland haar klimaatdoelen behalen en profiteren van de groeiende vraag naar duurzame energie.

Bron: https://nos.nl/l/2471249

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *