EerlijkVerbruik

Dynamische energievergelijker

Disclaimer

Als verantwoordelijke voor de totstandkoming van de website EerlijkVerbruik.nl, willen wij u graag informeren over de toepasselijkheid van onze disclaimer. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van onze website.

Op EerlijkVerbruik.nl bieden wij consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diverse diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Wij staan op geen enkele manier in verbinding met een belanghebbend bedrijf en streven ernaar om onze dienstverlening zo objectief en op maat mogelijk te leveren, op basis van de meest actuele beschikbare informatie.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele vorm van invloed op de activiteiten en informatie die op onze website wordt gepresenteerd. Bovendien hebben wij geen enkel voordeel bij het bevoordelen van een specifieke aanbieder. Hoewel wij ons best doen om juiste en betrouwbare informatie en adviezen te bieden, kunnen wij geen garanties geven voor de juistheid ervan. Snelle ontwikkelingen en prijswijzigingen kunnen er immers toe leiden dat informatie verouderd, onjuist of onvolledig is. Ook fouten in gegevens of technische storingen kunnen leiden tot onjuistheden op onze website. Acties die gebruikers ondernemen op basis van de informatie en adviezen op onze website zijn dan ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Laatst bijgewerkt: 03 juni 2023