EerlijkVerbruik

Complete, onafhankelijke energievergelijker

Netbeheerkosten 2023

Netbeheerkosten zijn de vergoedingen die de netbeheerder vraagt voor de levering en het transport van energie naar de verbruiker. Op deze pagina vindt u een gedetailleerde uitleg van deze kosten, inclusief de specifieke bedragen die worden aangerekend en de verschillende onderdelen waaruit deze vergoedingen bestaan.

Netbeheerder en netkosten

Elk geografisch gebied wordt bediend door een afzonderlijke netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het ontwerp, het onderhoud en het beheer van de regionale energie-infrastructuur. De kosten in verband met het transport van energie naar individuele huishoudens, de zogenaamde netbeheerkosten, worden niet rechtstreeks aan de netbeheerder overgemaakt, maar verwerkt in de algemene tarieven van de energieleverancier. Deze kosten komen tot uiting in de jaarafrekening die aan de consument wordt verstrekt.

Kaart stroom netbeheerders 2023
Leveranciers van elektriciteit in Nederland. Bron: Netbeheer Nederland

Netbeheerkosten voor elektriciteit in 2023

De kosten voor netstroom voor dit jaar zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de regio, de energieleverancier en de totale vraag naar energie. Het is ook belangrijk op te merken dat deze kosten gedurende het jaar kunnen schommelen en onderhevig kunnen zijn aan veranderingen op basis van de marktomstandigheden.

Leverancier Jaarlijkse aansluitkosten* Vastrecht transport Meterhuur Capaciteitstarief* Totaal
Westland Infra Netbeheer B.V. € 31,35 € 21,78 € 42,04 € 279,13 € 374,30
Stedin B.V. € 41,20 € 21,78 € 16,66 € 274,91 € 354,55
Enduris B.V. € 41,20 € 21,78 € 16,66 € 274,91 € 354,55
Liander N.V. € 29,45 € 21,78 € 19,56 € 275,60 € 346,39
Enexis B.V. € 33,50 € 21,78 € 33,90 € 236,72 € 325,90
Coteq Netbeheer € 27,87 € 21,78 € 42,04 € 231,50 € 323,19
RENDO Netbeheer B.V. € 30,43 € 21,78 € 31,88 € 185,71 € 269,80

Netbeheerkosten voor gas in 2023

De kosten van het gasnetbeheer in Nederland worden bepaald door een combinatie van factoren, waaronder de kosten van onderhoud en verbetering van de gasinfrastructuur, de kosten van de exploitatie van het gasnet en de kosten van de aansluiting van nieuwe klanten op het gasnet. De kosten worden ook beïnvloed door regelgeving van de Nederlandse overheid, zoals regels en richtlijnen voor het veilig en efficiënt functioneren van het gasnet.

Leverancier Jaarlijkse aansluitkosten* Vastrecht transport Meterhuur Capaciteit 500 tot 4000 m³* Totaal
Liander N.V. € 48,44 € 21,78 € 29,5 € 140,44 € 240,16
Coteq Netbeheer € 48,28 € 21,78 € 30,75 € 116,02 € 216,83
Westland Infra Netbeheer B.V. € 44,28 € 21,78 € 30,75 € 116,99 € 213,8
RENDO Netbeheer B.V. € 50,82 € 21,78 € 23,12 € 105,45 € 201,17
Stedin B.V. € 46,37 € 21,78 € 19,77 € 119,11 € 207,03
Enduris B.V. € 46,37 € 21,78 € 19,77 € 119,11 € 207,03
Enexis B.V. € 48,76 € 21,78 € 13,9 € 119,11 € 203,55
Kaart gas netbeheerders 2023
Leveranciers van gas in Nederland. Bron: Netbeheer Nederland

In Nederland worden de netwerktarieven gereguleerd door de Nederlandse overheid via de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de tarieven vaststelt die de netbeheerders in rekening moeten brengen aan de gasleveranciers, die op hun beurt de kosten doorberekenen aan hun afnemers. De tarieven worden vastgesteld op basis van de geraamde kosten van exploitatie en onderhoud van het gasnet, alsmede de kosten van uitbreiding en verbetering van het net indien nodig.

De tarieven worden jaarlijks herzien en goedgekeurd en de netbeheerder moet gedetailleerde informatie over zijn kosten en inkomsten aan de ACM verstrekken. De ACM houdt rekening met de financiële positie en efficiëntie van de netbeheerder en met de belangen van de afnemers. Op basis van deze informatie stelt de ACM tarieven vast die eerlijk en redelijk zijn voor alle betrokken partijen.

Laatst bijgewerkt: 03 juni 2023