compensatie hoge energieprijzen regeling voor huishoudens met blokverwarming

Compensatie hoge energieprijzen: regeling voor huishoudens met blokverwarming

Vanaf vandaag is het mogelijk voor huishoudens met een blokaansluiting om compensatie aan te vragen vanwege de hoge energieprijzen. In dit artikel wordt uitgelegd wie in aanmerking komt voor deze regeling en hoe de aanvraagprocedure verloopt.

Waarom deze compensatieregeling?

Eerder konden huishoudens met blokverwarming geen aanspraak maken op steun uit het Tijdelijk Noodfonds Energie en profiteerden zij niet van het ‘gewone’ prijsplafond. Dit betreft woningen in flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenwoningen. Om ook deze groep tegemoet te komen, is er nu een speciale regeling getroffen.

Wie komt in aanmerking?

Ongeveer 700.000 huishoudens in Nederland hebben blokverwarming. Niet iedereen met een gedeelde energieaansluiting kan echter aanspraak maken op de regeling. Zo moet je bij een onzelfstandige woning met minimaal vier huisgenoten inclusief jezelf wonen om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Ook bewoners die gebruik hebben gemaakt van het energieplafond kunnen er geen gebruik van maken.

Hoe zit het met de compensatiebedragen?

De compensatie die nu beschikbaar is gaat over de eerste zes maanden van dit jaar, evenals voor huishoudens met blokelektriciteit een compensatie voor de laatste twee maanden van 2022. Het bedrag over de eerste zes maanden kan oplopen tot ruim 1400 euro per huishouden voor zelfstandige appartementen en ruim 600 euro voor wie met huisgenoten samenwoont. De hoogte van het bedrag hangt af van of mensen een gedeelde aansluiting hebben voor alleen warmte of elektriciteit, of voor beide.

Compensatie tweede helft van 2023

Later dit jaar kan ook compensatie aangevraagd worden over de tweede helft van 2023. Hoe hoog deze wordt, hangt af van het gemiddelde energietarief voor huishoudens in juli. In juni wordt bekend hoe hoog dit tarief is en wat hierdoor de compensatie voor de tweede helft van 2023 wordt. Wel zijn de minimale bedragen al bekend.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

In de meeste gevallen kunnen bewoners niet zelf de compensatie aanvragen. Dit moet worden gedaan door de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren, die het geld vervolgens verdeelt onder de huishoudens.

Conclusie

Huishoudens met blokverwarming kunnen nu eindelijk compensatie aanvragen voor hoge energieprijzen waar zij eerder geen steun voor ontvingen. Hoewel niet iedereen met een gedeelde energieaansluiting in aanmerking komt, biedt deze regeling toch enige verlichting voor veel huishoudens die te maken hebben met stijgende energiekosten.

Bron: https://nos.nl/l/2472800

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *