vattenfall uitspraak rechtbank

Rechtbank Amsterdam wijst verzoek Vattenfall om extra tariefwijziging af: implicaties en reactie van het bedrijf

Het recente juridische geschil van Vattenfall met een van haar klanten heeft de kwestie van energieleveranciers die vaak hun prijzen verhogen en het gebrek aan transparantie, aan het licht gebracht. Vorige week oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat Vattenfall op 1 april 2022 geen extra tariefwijziging mag doorvoeren voor een klant. Het is onduidelijk wat deze uitspraak voor mogelijke gevolgen kan hebben.

Meerdere prijsstijgingen

De klant in kwestie had een variabel contract met Vattenfall, en het contract werd twee keer per jaar aangepast aan de marktprijzen. Vattenfall verhoogde vorig jaar echter verschillende keren de prijzen, hoewel op haar website stond dat dit bij een variabel contract slechts twee keer per jaar kon gebeuren. De klant vond dat de kennisgeving van tien dagen voor een prijsverhoging in april 2021 langer moest duren en stapte naar de rechter.

Vattenfall beweerde dat het conflict in Oekraïne hen had gedwongen de verhoging tien dagen eerder door te voeren, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. De rechter bepaalde dat de bevoegdheid van Vattenfall om de prijzen aan te passen “te ruim” was en dat de consument voldoende moet worden geïnformeerd over de economische gevolgen van prijswijzigingen. De rechtbank was het ook eens met de stelling van de klant dat er sprake was van een oneerlijke handelspraktijk, aangezien op de website was aangegeven dat de tarieven voor een variabel contract twee keer per jaar veranderden.

ukraine
Steun Ukraine

De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor energieleveranciers die de tarieven meer dan twee keer per jaar hebben gewijzigd op basis van een oneerlijk wijzigingsbeding. Ook is het essentieel dat energieleveranciers duidelijke en transparante informatie verstrekken over de omstandigheden waaronder de tarieven kunnen worden gewijzigd.

Reactie Vattenfall

Vattenfall heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter en overweegt in beroep te gaan. Het bedrijf houdt vol dat zijn voorwaarden duidelijk de gevallen beschrijven waarin tarieven kunnen worden gewijzigd. Dit juridische geschil benadrukt echter dat energieleveranciers ervoor moeten zorgen dat hun voorwaarden duidelijk en transparant zijn en dat klanten adequaat worden geïnformeerd over mogelijke prijswijzigingen.

Vattenfall voert voorts aan dat het wijzigingsbeding niet oneerlijk is. [eiseres] heeft gekozen voor een variabel tarief, zodat zij meer flexibiliteit heeft. [eiseres] wist dat de tarieven regelmatig zouden wijzigen en zij heeft daar ook nooit over geklaagd. Vattenfall heeft een groot belang bij het inspelen op tariefwijzigingen (stijgingen en dalingen) in de markt. Deze wederzijdse belangen maken dat het wijzigingsbeding niet onredelijk bezwarend is. Dit geldt zowel voor de halfjaarlijkse tariefwijzigingen als voor de overige tussentijdse wijzigingen.

ECLI:NL:RBAMS:2023:940 Rechtbank Amsterdam

De uitspraak tegen Vattenfall herinnert energieleveranciers aan het belang van transparantie en duidelijkheid inzake prijzen. Klanten hebben recht op duidelijke informatie over de omstandigheden waaronder de prijzen kunnen worden gewijzigd. Energieleveranciers moeten ervoor zorgen dat hun voorwaarden eerlijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *